ანუ ქალებს ტვინი მართლა არ აქვთ?

„მუსიკოსებს ქალები უარს ვერ ეუბნებიან“ - აღნიშნული დასკვნა მასშტაბური სოციოლოგიური კვლევის შედეგად იქნა გამოტანილი. უფრო კონკრეტულად კი გოგონები თბილად არიან განწყობილი იმ მამაკაცებისადმი, რომლებიც გიტარაზე უკრავენ.

კვლევის მონაწილე 18-22 წლამდე ასაკის გოგონების 31% აღიარებს, რომ ისინი უფრო მარტივად მისცემენ საკუთარ ტელეფონის ნომერს ბიჭს გიტარით ელში ვიდრე იმას ვინც გიტარაზე არ უკრავს.

ექსპერიმენტის ფარგლებში ერთსადაიმავე ბიჭს (რომელმაც გიტარაზე დაკვრა არ იცოდა) ხელში ჯერ გიტარა დააკავებინეს, შემდეგ კი ხან სპორტული ჩანთა და ხანაც მობილური. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, იმ დროს როცა ბიჭს ხელში მუსიკალური ინსტრუმენტი ეჭირა გოგონების ტელეფონის ნომრების მიღება მისთვის სირთულეს არ წარმოადგენდა. ექსპერიმენტისავე ფარგლებში იგივე ბიჭს, გიტარის გარეშე გოგონების გაცნობა არ გამოუვიდა.

კომენტარი