სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

19 ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერ­ძი

ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა უმე­ტე­სო­ბის­თვის ეს პე­რი­ო­დი ჰარ­მო­ნი­უ­ლად ჩა­ივ­ლის - მე­უღ­ლეს­თან მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გაქვთ, ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნი სა­ი­მე­დო და­საყ­რდე­ნია, რო­მე­ლიც მო­მავ­ლის იმე­დით გავ­სებთ. ეცა­დეთ, ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის თა­ვა­დაც სა­ი­მე­დო ადა­მი­ა­ნი იყოთ. დახ­მა­რე­ბის პირ­ვე­ლი­ვე თხოვ­ნა­ზე მათ­თან გაჩ­ნდით და ნუ და­ე­ლო­დე­ბით, რომ პრობ­ლე­მე­ბი თა­ვად გაქ­რე­ბა.


კურო

შე­საძ­ლოა, ამ დღეს საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი სის­ტე­მის პრობ­ლე­მა შე­გექ­მნათ და მუც­ლის არე­ში სიმ­ძი­მის შეგ­რძნე­ბამ შე­გა­წუ­ხოთ. ამის გამო, ბევრ კუ­როს დი­ლი­დან აპა­თი­უ­რი გან­წყო­ბა ექ­ნე­ბა და საყ­ვა­რე­ლი საქ­მის მი­მართ ინ­ტე­რესს და­კარ­გავს. უი­მე­დო­ბა კარ­გი მე­გო­ბა­რი არა­ვის­თვის ყო­ფი­ლა. უმ­ჯო­ბე­სია, კვე­ბის სწო­რი რე­ჟი­მი და­იც­ვათ და უპი­რა­ტე­სო­ბა სა­ლა­თებ­სა და თევ­ზის კერ­ძებს მი­ა­ნი­ჭოთ. თოვლში სე­ირ­ნო­ბა და თხი­ლა­მუ­რე­ბით სრი­ა­ლი კი გან­წყო­ბას აგი­მაღ­ლებთ.


ტყუ­პე­ბი

ამ დღეს უსი­ა­მოვ­ნო გან­წყო­ბას მე­ზობ­ლე­ბი, ნა­თე­სა­ვე­ბი ან წა­რუ­მა­ტე­ბე­ლი შე­ნა­ძე­ნი შე­გიქ­მნით. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა კონ­ფლიქ­ტი და ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­წყვე­ტა. მხო­ლოდ მე­გობ­რე­ბი­სა და კე­თი­ლის­მსურ­ველ­თა ჩა­რე­ვა და­გეხ­მა­რე­ბათ, ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ში ისევ სრუ­ლი იდი­ლია შექ­მნათ.


კირჩხი­ბი

ამ დღეს თავს სუს­ტად იგ­რძნობთ, თით­ქოს ენერ­გია სრუ­ლი­ად გა­მო­გე­ცა­ლათ. ამას­თა­ნა­ვე, მა­ღა­ლია ტრავ­მე­ბის რის­კი. ეცა­დეთ, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვა შე­ამ­ცი­როთ და გზებ­ზე ფრთხი­ლად ია­როთ. საკ­მა­რი­სია, კარ­გად გა­მო­ი­ძი­ნოთ და კვე­ბის რე­ჟი­მი და­იც­ვათ, რომ თავი ისევ მხნედ და ენერ­გი­უ­ლად იგ­რძნოთ.


ლომიშე­საძ­ლოა, ამ დღეს მო­ნა­თე­სა­ვე სუ­ლის ადა­მი­ანს შეხ­ვდეთ და თქვე­ნი მარ­ტო­ო­ბა დას­რულ­დეს. რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ე­მა­ნი ნამ­დვილ ზე­ი­მად გექ­ცე­ვათ. თუ თა­ვის დრო­ზე ვერ მო­ა­ხერ­ხეთ, რომ თქვენ­თვის ძვირ­ფა­სი ადა­მი­ა­ნის­თვის და­გე­რე­კათ ან მი­გე­წე­რათ, ეს ახლა უნდა გა­ა­კე­თოთ.


ქალ­წუ­ლი

ამ დღეს მშობ­ლე­ბი­სა და შვი­ლე­ბის ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­სა­ნიშ­ნა­ვად აე­წყო­ბა. ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი მშო­ბე­ლი ხართ, რო­მე­ლიც ცდი­ლობს, ბავ­შვე­ბი სი­კე­თის კე­თე­ბა­სა და წეს­რიგს მი­აჩ­ვი­ოს და ამის მა­გა­ლითს თა­ვად იძ­ლე­ვა. შვი­ლე­ბი ძა­ლი­ან გიყ­ვართ და ისი­ნიც სიყ­ვა­რუ­ლით გპა­სუ­ხო­ბენ. გახ­სოვ­დეთ, თუ სა­კუ­თარ გრძნო­ბებს და­მა­ლავთ, ადა­მი­ა­ნებს თქვენ­თან და­ახ­ლო­ე­ბა გა­უ­ჭირ­დე­ბათ. იქ­ნებ სა­კუ­თარ თავ­ზე ცოტა წა­ი­მუ­შა­ოთ, რომ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი უფრო გახ­სნი­ლი და მოქ­ნი­ლი გახ­დეს.


სას­წო­რი

დი­ლი­დან უზ­რუნ­ვე­ლი გან­წყო­ბა შე­გექ­მნე­ბათ. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, სა­ღა­მოს მე­გო­ბარ­თან ერ­თად ფე­ხით გა­ი­სე­ირ­ნოთ ან იმ წვე­უ­ლე­ბა­ზე წახ­ვი­დეთ, სა­დაც რამ­დე­ნი­მე დღის წინ დაგ­პა­ტი­ჟეს. დიდი შან­სია, ამ ად­გი­ლას ახა­ლი ნაც­ნო­ბი გა­ი­ჩი­ნოთ. სა­პი­რის­პი­რო სქეს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში წარ­მა­ტე­ბე­ბი გე­ლო­დე­ბათ. მო­ე­რი­დეთ გა­და­მე­ტე­ბულ ჭამა-სმას ან ნე­ბის­მი­ერ სუსნა­ო­ბას. და­ი­ცა­ვით ზო­მი­ე­რე­ბა.


მო­რი­ე­ლი

ამ დღეს სა­კუ­თა­რი პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­მე­ტე­ბის­კენ იქ­ნე­ბით მი­მარ­თუ­ლი. ნუ და­უშ­ვებთ გან­წყო­ბის გა­ფუ­ჭე­ბას და ნუ ჩა­ვარ­დე­ბით რთულ ემო­ცი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, და­ა­ლა­გოთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი და საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რე­ბი.


მშვილ­დო­სა­ნი

სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა და­დე­ბი­თად გაგ­რძელ­დე­ბა, რა­საც ამ დღეს გან­სა­კუთ­რე­ბით იგ­რძნობთ. თქვე­ნი გრძნო­ბე­ბი და შარ­მი აშ­კა­რად გაძ­ლი­ერ­დე­ბა. მარ­ტო­ხე­ლა მშვილ­დოს­ნე­ბი ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას მარ­ტი­ვად და­ამ­ყა­რე­ბენ და გან­სა­კუთ­რე­ბით შე­ეც­დე­ბი­ან სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნის ყუ­რა­დღე­ბის მიქ­ცე­ვას. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, მო­აგ­ვა­როთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა და სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი, კა­რი­ე­რა კი გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი გაქვთ.


თხის რქა

ზამ­თრის სი­ცი­ვე და ნეს­ტი თქვე­ნი მთა­ვა­რი მტე­რია. ამ დღეს ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­ა­წუ­ხებთ იმ თხის რქებს, რო­მელ­თაც რევ­მა­ტიზ­მი აწუ­ხებთ. პრობ­ლე­მე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად, შე­ე­ცა­დეთ, ეს დღე თბი­ლად და მშრალ ად­გი­ლას გა­ა­ტა­როთ. მათ, ვი­საც ამის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ აქვს, ვარ­სკვლა­ვე­ბი ურ­ჩე­ვენ, ხში­რად ეწ­ვი­ონ სა­უ­ნას.


მერ­წყუ­ლი

ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, შე­ეშ­ვათ ღრუბ­ლებ­ში ფრე­ნას და ცხოვ­რე­ბას რე­ა­ლუ­რად შე­ხე­დოთ. გა­აც­ნო­ბი­ე­რეთ, რა გჭირ­დე­ბათ ამა თუ იმ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­დან. ამ­გვა­რად, კონ­კრე­ტუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა გა­ცი­ლე­ბით გა­გი­ად­ვილ­დე­ბათ. მუ­შა­ო­ბის დროს, შე­ე­ცა­დეთ, გო­ნე­ბა არ გა­გე­ფან­ტოთ და მხო­ლოდ საქ­მე­ზე იყო კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლი.


თევ­ზე­ბი

ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მარ­თვა შე­საძ­ლოა, ამ დღეს გა­გი­ჭირ­დეთ, თუმ­ცა, არ იდარ­დოთ, ეს დრო­ე­ბი­თია. სა­ა­ხალ­წლოდ, ახ­ლობ­ლე­ბის გა­სა­ხა­რებ­ლად და მათ­თვის თუნ­დაც მცი­რე­დი სი­ურპრი­ზის მო­სა­წყო­ბად თან­ხე­ბის და­ზოგ­ვას მა­ინც მო­ა­ხერ­ხებთ.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100