მიმდინარეობს ზეწოლა მოსამართლეებზე, რაც გამოიხატება...

გიორგი პაპუაშვილის განცხადება.

კომენტარი