საერთაშორისო სახლი - ენების შესწავლა თანამედროვე მეთოდით

ენების შესწავლა ყველა ადამიანს სჭირდება. ხშირად ენის შემსწავლელები წლების განმავლობაში სწავლობენ ენას, მაგრამ სრულყოფილად საუბარი ამ ენაზე მაინც არ შეუძლიათ. საერთაშორისო სახლში ენების შესწავლა თანამედროვე მეთოდით ხდება, სადაც ყურადღება საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას ექცევა. შედეგად, მსმენელები სრულყოფილად ახერხებენ კომუნიკაციას.

საერთაშორისო სახლში ინგლისურის კურსები სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარეობს. ზოგადი ინგლისურის, ბიზნეს ინგლისურის კურსები, საერთაშორისო გამოცდებისთვის მომზადება. ცენტრში მოქმედებს ინგლისურის კურსები ბავშვების და მოზარდებისათვის. საერთაშორისო სახლში ინგლისურის სწავლა პროფესიული მიზნებისთვისაც არის შესაძლებელი ისეთ სფეროებში როგორიცაა ჟურნალისტიკა, მედიცინა და ფინანსები.

აირჩიეთ საერთაშორისო სახლი და შეისწავლეთ ინგლისური ენა ხარისხიანად კვალიფიციური პედაგოგების დახმარებით. საერთაშორისო სახლში ინგლისურის კურსებზე მიღება უკვე დაწყებულია. ასე, რომ იჩქარეთ.

კომენტარი