კიევის საავადმყოფოები დაჭრილებით სავსეა, დაზარალებულებს დახმარებას ეკლესიაში უწევენ

კომენტარი