22 მარტს მსოფლიოში წყლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება

ყოველ წელს, გაზაფხულის დადგომასთან ერთად 22 მარტს მთელი მსოფლიო „მსოფლიო წყლის დღეს“ ზეიმობს.

წყლის საერთაშორიო დღის აღნიშვნა თავისდროზე 1993 წელს გარემოსა და განვითარების კონფერენციაზე (UNCED) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ იყო რეკომნდირებული . ამავე წელ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ 22 მარტი წყლის საერთაშორისო დღედ ოფიციალურად გამოცხადდა.

წყალი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დედამიწაზე ეკოსისტემების არსებობისთვის. გაეროს ექსპერტების მონაცემებით, დედამიწის მოსახლეობის ერთ მეექვსედს სუფთა სასმელი წყალი არ მიეწოდება.

1993 წლიდან მოყოლებული ამ დღეს წყალთან დაკავშირებული ერთი გარკვეული თემა აერთიანებს. 2012 წელი - უსაფრთხო წყალი და საკვები, 2013 წელი - წყლის მარაგების კოოპერაცია, 2014 წლის თემა კი წყალი და ენერგიაა.

რამდენიმე წელია ეს დღეც საქართველოშიც აქტიურად აღინიშნება, როგორც სახელმწიფო, ასევე სხვადასხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლები აქტიურად არიან ჩართულები არსებული პრობლემების მოგვარებაში.

„წყალი მარგებელის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელივიქტორია ჟიჟკო:


„საქართველო წყლის მარაგებით მდიდარი ქვეყანაა, ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით აქ ჯერჯერობით არ დგას სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პრობლემები, თუმცა ჩვენი ქვეყნის გამოწვევაა მაქსიმალურად გავუფრთხილდეთ არსებულ რესურსებს. უკვე რამდენიმე წელია „წყალი მარგებელი“ აქტიურად ცდილობს საზოგადოების წყალთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ ინფორმირებას და ცნობადობის ამაღლებას. „ნაბეღლავისა“ და „ბახმაროს“ პროდუქციაც საქართველოს ბუნების და წყლის მარაგების მრავალფეროვნების შედეგია. წყლის საბადო რომელიც ნაბეღლავის ტერიტორიაზე მდებარეობს, დღემდე ხელუხლებელი და უსაფრთხოა, რითაც ძალიან ვამაყობთ. წყლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ვუერთდებით მთელ მსოფლიოს და ყველას მოვუწოდებთ გავუფრთხილდეთ ბუნებას და წყლის რესურსებს, ვიზრუნოთ მათ უსაფრთხოებასა და რაციონალურად გამოყენებაზე“.

ადგილობრივბაზარზეწარმატებისგარდა, ნაბეღლავმამოწონებასაზღვრებსგარეთაცდაიმსახურადადღეისათვისმასმსოფლიოს 18 ქვეყანაშიშეხვდებით, მათშორის: ევროკავშირისადადსთ-სქვეყნებში, ასევეახლოაღმოსავლეთსადაჩრ. ამერიკაშიც. (აზერბაიჯანი (ერთ-ერთიპირველი), ამერიკა, ბალტიისპირეთი (ლიტვა, ლატვიაესტონეთი), ბელარუსია, თურქეთი, თურქმენეთი, ისრაელი, კვიპროსი, მოლდავეთი, პოლონეთი, საბერძნეთი, სომხეთი, ტაჯიკეთი, უკრაინა, ყირგიზეთი, ყაზახეთი)

ნაბეღლავისმინერალურიწყლისსაბადოკურორტნაბეღლავისტერიტორიაზე, მდ. გუბაზეულისხეობაში, ზღვისდონიდან 450-475 მსიმაღლეზემდებარეობს. ნაბეღლავიარისბუნებრივინახშირორჟანგითგამდიდრებული, ჰიდროკარბონატულინატრიუმიანისუფრისწყალი. ნაბეღლავისმინერალურიწყლისსაბადომდებარეობსკურორტნაბეღლავისტერიტორიაზედასახელიცადგილწარმოშობისშესაბამისადეწოდა. სასიამოვნოგემოსგარდაყურადღებასიმსახურებსუნიკალურისამკურნალოდაპროფილაქტიკურითვისებებისგამო; ამასთან, მისიმოხმარებაშეიძლებაშეუზღუდავირაოდენობით, ნებისმიერიასაკისადამიანისათვის. ”ნაბეღლავის” სისტემატურიმოხმარებახელსუწყობსორგანიზმისგაწმენდასმავნენივთიერებებისაგანდამისგამდიდრებასაუცილებელიმინერალებით.

მნიშვნელოვანია, რომ „ბახმაროს“ წყლისჩამოსხმა 2002 წლიდანკომპანია „წყალიმარგებელის“ მიერხორციელდება, თუმცადღემდემინერალურიწყლისჩამოხმამხოლოდპოლიეთილენის (პეტის) ბოთლებშიხდებოდა.

„ბახმარო - კავკასიურიწყარო“ გურიისმთებისწიაღშიდაბადებული, ბუნებრივიჯანგბადითგამდიდრებულიწყალია, რომელიცარაჩვეულებრივირბილიგემოთიხასიათდება. ბახმაროსწყაროსათავესზღვისდონიდან 1926-2050 მეტრსიმაღლეზეიღებს. წყალიმილსადენითმიეწოდებაქარხანას, სადაცმექანიკურიფილტრაციისრამდენიმეეტაპსგადისდაამავდროულადარიცვლებამისიპირველადიბუნებრივიქიმურიშემადგენლობა.

„ბახმარო“ მიეკუთვნებადაბალმინერალიზებულიწყლებისტიპს, მდიდარიაჟანგბადითდა PH-ისიდეალურიმაჩვენებლითხასიათდება (7,5). გამოიყენებაბავშვთაკვებაშიმშრალინარევებისმოსამზადებლადდადაშვებულიაგ.ნათაძისსახელობისსანიტარიის, ჰიგიენისდასამედიცინოეკოლოგიისსამეცნიერო-კვლევითიინსტიტუტისმიერ.

კომენტარი