სექსუალური ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი

აბერაცია სქესობრივი – სქესობრივი გარყვნილება;

აბსტინენცია სექსუალური (სქესობრივი დეპრივაცია) – იძულებითი სექსუალური თავშეკავების პერიოდი;

აბსტინენცია პარციალური სექსუალური – იძულებითი სექსუალური თავშეკავება, რომელიც მსუბუქდება სექსუალური სიამოვნების მიღების სუროგატული (მასტურბაცია, პეტინგი), ან უნებლიე (პუოლუცია) ფორმებით;

ავერსია სექსუალური – სექსუალური პარტნიორისადმი ნეგატიური დამოკიდებულება;

აღაპე – ძვ. ბერძნ. მსხვერპლის შემცველი სიყვარული, უანგარო თვითგაცემა, საყვარელ ადამიანზე ზრუნვაში დაშლა;

ალგოლაგნია – სექსუალური კმაყოფილების მიღწევა სექსუალური პარტნიორისთვის ტკივილის მინიჭების გზით. აქტიური ალგოლაგნია – სადიზმი, პასიური ალგოლაგნია – მაზოხიზმი;

ამბივალენტურობა – განცდების გაორება, როცა ერთი ადამიანი იწვევს ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო გრძნობას;

ამბისექსუალობა – ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ჰერმაფროდიტიზმის და ბისექსუალობის სინონიმად;

ანაფროდიზია – იგივე ფრიგიდულობა;

ანდროგენები – მამაკაცის სასქესო ჰორმონები (ტესტოსტერონი, ანდროსტენდიონი), რომლებიც იწვევენ მასკულინიზაციას;

ანდროგინია – ინდივიდში ქალისა და მამაკაცის თვისებების არსებობა;

ანდროგინია ფსიქოლოგიური – მასკულინური და ფემინური შკალებში მაღალი მაჩვენებლები ერთდროულად;

ანესთეზია სქესობრივი – იგივე ფრიგიდულობა;

ანორგაზმია – ორგაზმის განუცდელობა სქესობრივი აქტის პერიოდში;

ასექსუალობა – სექსუალური ლტოლვის არ ქონა;

ატრაქტულობა – ემოციური მიზიდულობა, სიმპათია, ეროტიული მიმზიდველობა;

აუტოეროტიციზმი – სექსუალური მიზიდულობა საკუთარი თავის მიმართ (ნარცისიზმი);

აფროდიზიაკა – ნივთიერება, რომელიც აატივებს სექსუალურ ლტოლვას, იწვევს აგზნებას;

აფროდიზიომანია – ფსიქიკის არაჯანსაღი ფიქსაცია აღსაგზნები საშუალებების ძებნაზე;

ბინარული – ორკომპონენტიანი;

ბისექსუალობა – ფართო გაგებით ორივე სქესისთვის დამახასიათებელი თვისებების ქონა (ანდროგინია), ვიწრო გაგებით კი – სექსუალური ლტოლვა ორივე სქესის მიმართ;

ვაგინიზმი – საშოს კედლებისა და მენჯის ფსკერის კუნთების მტკივნეული შეკუმშვა, რაც ხელს უშლის სქესობრივი აქტის განხორცილებას;

ვიკჰარიტა – სექსის სუროგატული ფორმა, როცა ფრიქციები ხორციელდება ქალის ბარძაყებს შორის;

ვირგოგამია – ქალწულებრივი ქორწინება;

ვირგჰატა – სექსის სუროგატული ფორმა, პენისის ხახუნი ქალის შორისზე;

ვირილიზაცია – მამაკაცური ნიშნების (სხეულის აგებულება, თმიანობის ტიპი, ხმის ტემბრი და ა.შ.) გაჩენა ქალებში;

თავშეკავება სექსუალური – სექსუალური აქტივობის დათრგუნვისკენ მიმართული ღონისძიებები;

ვუაიერიზმი, ვიზიონიზმი – სექსუალური კმაყოფილების მიღწევა სხვისი გენიტალიების წარმოდგენით, ან სხვისი სექსუალური აქტის თვალთვალით;

გენიტალიები - სასქესო ორგანოები;

გენოტიპი – ორგანიზმის გენეტიკური კონსტიტუცია;

ჰერმაფროდიტიზმი – ორსქესიანობა, რეპროდუქციული ორგანოების თანდაყოლილი გაორება, როცა ადამიანის მიეკუთვნება მდედრობითი, ან მამრობითი სქესისადმი;

გერონტოფილია – სექსუალური ლტოლვა მოხუცებისადმი;

ჰეტერიზმი – ძვ. საბერძ. თავისუფალი სიყვარულის ფორმა;

ჰეტერო – სხვა, განსხვავებული;

ჰეტეროსექსუალობა – საწინააღმდეგო სქესის პარტნიორებისათვის უპირატესობის მინიჭება;

ჰომოსექსუალობა – იგივე სქესის პარტნიორებისათვის უპირატესობის მინიჭება;

ჰეტეროსოციალობა – ორიენტაცია ურთიერთობებში საპირისპირო სქესის ადამიანებისადმი;

ჰომოსოციალობა – ორიენტაცია უერთიერთობებში იგივე სქესის ადამიანებისადმი;

ჰეტეროფილია – ემოციური მიზიდულობა საწინააღმდეგო სქესის ადამიანებისადმი;

ჰომოფილია – ემოციური მიზიდულობა იგივე სქესის ადამიანებისადმი;

ჰეტეროეროტიზმი – სექსუალური ლტოლვა საწინააღმდეგო სქესის ადამიანისადმი;

ჰომოეროზტიზმი – სექსუალური ლტოლვა იგივე სქესის ადამიანისადმი;

ჰიბრიზტიკა – ძველი დღესასწაული, რომელიც გამოიხატება სქესის როლური გაცვლით;

გინეკომასტია – ენდოკრინული დარღვევების შედეგად მამაკაცებში სარძევე ჯირკვლების გადიდება;

გინეკოლოფილია – ქალებში ჰომოსექსუალიზმის სახეობა, უფროსი ქალებისადმი ლტოლვა;

ჰიპერსექსუალობა – სექსუალური ლტოლვის გაძლიერება;

პუბერტატული ჰიპერსექსუალობა – გარდატეხის ასაკისათვის დამახასიათებელი ფსიქიკის ფიქსირება სექსუალურ-ეროტიულ ლტოლვებსა და სექსუალ აგზნებაზე;

ჰიპერსუბლიმაცია – სექსუალური გამოვლინენების მდგრადი დათრგუნვა სექსუალური ინტერესების გამუდმებული ჩანაცვლებით სპორტული, შემოქმედებითი, ამ წარმოებითი საქმიანობით;

ჰიპოგონადიზმი, ჰიპოგენიტალიზმი – სასქესო ჰორმონების სეკრეციის დაქვეითების გამო სასქესო ორგანპებისა და მეორადი სასქესო ნიშნების განუვითარებლობა;

ჰიპოთალამუსი – შუამდებარე ტვინის ნაწილი. არეგულირებს შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების ფუნქციებს და აკავშირებს ენდოკრინულ სისტემას ნერვულთან;

ჰიპოფიზი – შინაგანი სეკრეციის ჯირკვალი, რომელიც მჭიდრო კავშირშია ჰიპოთალამუსთან. არეგულირებს უამრავი ორგანოს, მათ შორის, გონადების ფუნქციონირებას;

ჰირსტუტიზმი – ჭარბთმიანობა ქალებში;

ჰიფედონია – სექსუალური შეგრძნებების მოჭარბება;

ჰომო – მსგავსება, ერთი და იგივე;

ჰომოფობია – ჰომოსექსუალებისამდი ირაციონალური ზიზღი;

გონადოტროპინი – ჰიპოფიზის წინა წილის ჰორმონები, რომლებიც ასტიმულირებენ სასქესო ჯირკვლებს აქტივობას;

გონადები – სასქესო ჯირკვლები;

გრეფენბერგის ლაქა (წერტილი) – ურეთრის უბანი, რომელიც ესაზღვრება საშოს წინა კედელს და რომლის სტიმულაციაც იწვევს ქალის ორგაზმს;

ჰუმორალური – ორგანიზმის სითხეებს მიკუთვნებული (სისხლი, ლიმფა);

ორმაგი სტანდარტი – ქალებისა და მამაკაცებისათვის განსაზღვრული ქცევის ნორმები.

კომენტარი