რატომ უნდა ვისწავლოთ უცხო ენები International House-ში?

საერთაშორისო სახლი უკვე დიდი ხანია წამყვანი სასწავლებელია ინგლისური ენის ხარისხიანად სწავლებაში. ცენტრში გრამატიკის სწავლებასთან ერთად, დიდი ყურადღება ეთმობა ინგლისურად კომუნიკაციას. შედეგად, საერთაშორისო სახლის სტუდენტები მარტივად ახერხებენ ინგლისურად საუბარს.

International House - ში სტუდენტებს შეუძლიათ ინგლისურის შესწავლა დონეების მიხედვით. ასევე, შესაძლებელია მოემზადონ ისეთი საერთაოშირისო გამოცდების ჩაბარებისათვის, როგორიცაა Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL (iBT), SAT. საერთაშორისო სახლი ასევე გვთავაზობს პროფესიული ინგლისურის შესწავლას ბიზნესის, მედიცინისა და ჟურნალისტიკის სფეროებში. ცენტრში დანერგელია მასწავლებელთა ტრენინგებიც. International House-ის სტუდენტებს შეუძლიათ უფასოდ ისარგებლონ ბიბლიოთეკით და კომპიუტერული ოთახით. ცენტრი თავის სტუდენტებს ხშირად სთავაზობს უფასო გაკვეთილებს.

საერთაშორისო სახლში ახალი სასწავლო სემესტრი 1 თებერვლიდან იწყება. ცენტრის ვებ-გვერდზე სტუდენტებს შეუძლიათ თავადვე დაადგინონ ენის ცოდნის დონე http://ihtbilisi.ge/test-your-english/ . ეწვიეთ საერთაშორისო სახლს და ისწავლეთ ინგლისური მაღალ დონეზე.

კომენტარი