დიდი სულის პატრიარქი და ამბავი, რომელიც ნადვილად იმსახურებს მიბაძვას

სერბეთში ერთ ქალს შეუნიშნავს ძველი ფეხსაცმელი პატრიარქ პავლეს ფეხზე და უთქვამს მისთვის, რომ ამ ღამით ძილში მას გამოეცხადა ღვთისმშობელი, რომელმაც უბრძანა, ფული გადაეცა პატრიარქისათვის, რათა მას ახალი ფეხსაცმელი შეეძინა.

ამ სიტყვებთან ერთად ქალს კონვერტი მიუწოდებია ფულით.

პატრიარქს ალერსიანად უკითხავს:

”რომელ საათზე დაწექით დასაძინებლად?”

გაკვირვებულმა ქალმა თურმე უპასუხა:

”სადღაც თერთმეტისათვის”.

”მე კი შუაღამის 4 საათზე დავწექი
- მიუგია პატრიარქს - და მეც მესიზმრა ღვთისმშობელი, რომელმაც მთხოვა, გადმომეცა თქვენთვის, რომ ეს ფული გადაგეცათ მათთვის, ვისაც ის ნამდვილად სჭირდება”, - და ფული არ გამოართვ

კომენტარი