სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

ფარდების თანამედროვე ტენდენციები - სად უნდა შეიძინოთ ფარდა ყველაზე იაფად

ოთახის სტილსა და ინტერიერს ბევრი დეტალის ერთობლიობა ქმნის, თუმცა ერთერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ინტერიერში-ფარდაა. სწორად შერჩეული ფარდა, ოთახს ვიზულის გარდა, განსაკუთრებულ კომფორტსაც უქმნის. გაგაცნობთ თანამედროვე ტრენდებს ფარდაში.

წელს აქ­ტუ­ა­ლუ­რი მკვეთრი ფერებია რო­მე­ლიც, ასე­ვე, ტრენ­დუ­ლია ინ­ტე­რი­ერ­შიც. თუ ოთახის ინტერიერი და ავეჯი ღია ფერისაა, ძა­ლი­ან მომ­ხიბ­ვლე­ლია ინ­ტენ­სი­უ­რი, მუქი ფარ­დე­ბი და პი­რი­ქით, ავე­ჯი ხას­ხა­სა და მკვეთ­რი ფე­რის გაქვთ, ეცა­დეთ ფარ­დაც ანა­ლო­გი­უ­რი ფერი არ იყოს, რომ სივ­რცე ძა­ლი­ან არ გა­და­იტ­ვირ­თოს და მალე არ დაგ­ღა­ლოთ.. მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია სა­ფარ­დე კარ­ნი­ზე­ბის არ­ჩე­ვა­ნიც, თუმ­ცა

წელს გან­სა­კუთ­რე­ბით მო­დუ­რი ლუ­ვერ­სი­ა­ნი ფარ­დე­ბი და მე­ტა­ლის კარ­ნი­ზე­ბია. ასევე აქტუალურია გრძელი ფარდები, რომელიც იატაკს ფარავს. ძა­ლი­ან მო­დუ­რია რამ­დე­ნი­მე ფან­ჯრის თავ­ზე ერთი კარ­ნი­ზის გა­კე­თე­ბაც და სხვადსხვა ფერის ფარდების ერთდროულად დაკიდებაც.

ჩვენ ვიპოვეთ ადგილი, სადაც კომფორტულად, ერთ სივრცეში შეარჩევთ ფარდას, მიიღებთ მკერავის მომსახურებისა და ადგილზე მიტანის სერვისსაც ყველაზე იაფად ქალაქში- ეს ადგილი, საქართველოში ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტების ქსელი-„გორგიაა“, სადაც 500 მდე დასახელების ფარდა და მისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი, საუკეთესო ფასად დაგხვდებათ.

ფარდის სწორად არჩევაშიკონ­სულ­ტან­ტე­ბიც, რომ­ლე­ბიც ინ­ტე­რი­ე­რის მი­ხედ­ვით და­გეხ­მა­რე­ბი­ან სა­სურ­ვე­ლი ფარ­დის შერ­ჩე­ვა­ში და კვა­ლი­ფი­ცი­ურ რჩე­ვებ­საც მოგ­ცე­მენ. „გორ­გი­ა­ში“ შეძ­ლებთ, შე­ი­ძი­ნოთ კრე­პის, ტი­ლოს, ორ­მხრი­ვი და სხვა სა­ხე­ო­ბის ფარ­დე­ბი ისე, რომ არ შე­გე­შინ­დე­ბათ ამინ­დის, არც დაღ­ლის. მან­ქა­ნა­საც ჰი­პერ­მარ­კე­ტის ავ­ტო­სად­გომ­ზე და­ა­ყე­ნებთ და უპ­რობ­ლე­მოდ გა­მო­ი­ტანთ შე­ნა­ძენს მან­ქა­ნამ­დე.

შე­ძე­ნი­ლი ფარ­დე­ბის მო­ცუ­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე შე­კე­რილ სა­ბო­ლოო პრო­დუქტს შე­ძე­ნი­დან მაქ­სი­მუმ მე­ო­რე დღეს მი­ი­ღებთ. თუ შე­კერ­ვას შე­და­რე­ბით ცოტა დრო სჭირ­დე­ბა, შე­გიძ­ლი­ათ იქვე დაელოდოთ და იმავე დღეს მიიღოთ უკვე გამზადებული ფარდა.

რაც შე­ე­ხე­ბა ფა­სებს, ეს სა­კი­თხი კი­დევ უფრო სა­ინ­ტე­რე­სოდ და მომ­ხიბ­ვლე­ლად ჟღერს. „გორ­გი­ა­ში“ ფარ­დის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 7 ლა­რი­დან იწყე­ბა და ყვე­ლა­ზე ძვი­რი­ა­ნი, ექ­სკულ­ზი­უ­რი მო­დე­ლე­ბი 31 ლარი ღირს. ექ­სკლუ­ზი­უ­რი მო­დე­ლე­ბი თურ­ქე­თის სა­წარ­მო­ე­ბი­დან პირ­და­პირ „გორ­გი­ა­ში“ მო­დის.

1 მ. ფარ­დის ლენ­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 0,40 ლა­რი­დან იწყე­ბა. ერთი ლუ­ვერ­სი კი 1,70 ლარი ღირს. ორ­ფარ­დი­ა­ნი კარ­ნი­ზის სა­წყი­სი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 1,25 ლა­რია.

„გორ­გი­ა­ში“ შე­საძ­ლე­ბე­ლია ფარ­და-ჟა­ლუ­ზის შე­ძე­ნაც, რო­მე­ლიც დღეს ძა­ლი­ან აქ­ტუ­ა­ლუ­რია და ინ­ტე­რი­ერ­ში კარ­გად შე­ხა­მე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო შე­დეგ­საც მი­ი­ღებთ. მათი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 34-120 ლარს შო­რის მერ­ყე­ობს.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100