სილამაზით განთქმული, სხვადასხვა თაობის ორი ბადურაშვილი

ლეგენდარული სილამაზის ქალბატონი, შორენა კოლონკელიძის როლის შემსრულებელი ლალი მადურაშვილი და მისი შვილიშვილი, მომღერალი ნინი ბადურაშვილი.

კომენტარი