თიელი:ბოლოს მე მეცნენ, როგორც ყველაზე უკომპლექსოს და გავაკეთე

კომენტარი