ბექა ჩხაიძემ „ბინა 18“-ში „ქუთაისელ ვაკელ“ გოგოზე ისეთი ამბავი მოყვა წამყვანები სიცილისგან ხოხავდნენ

კომენტარი