მამა-შვილობა: კახი კალაძე შვილს ციგით ასრიალებს

კომენტარი