"იყო პერიოდი, როცა ნარკოტიკმა წამიღო. რამდენიმეჯერ მომაბრუნეს, ღმერთმა გადამარჩინა" - გიორგი ტიგინაშვილი

კომენტარი