ასე გამოიყურებოდნენ კახის და ანუკის ვაჟები ჯვრისწერასა და ქორწილში (ფოტო)

ასე გამოიყურებოდნენ კახის და ანუკის ვაჟები ჯვრისწერასა და ქორწილში (ფოტო)

კომენტარი