"გვატყუებენ! ეს არის მსოფლიო აფიორა, რომ მიგაჩმორონ! ვინც გაციება მისურვოთ და ვიცი იქნებით ასეთი მორწმუნეები... ერთ ოჯახის წევრსაც არ ასცდეს თქვენს ოჯახში..." - ხატია სიჭინავა

"გვატყუე-ბენ !!! ეს არის მსოფლიო აფიო-რა !!! კორონა არა შმორო-ნა!!! ეს არის საინფორმაციო ომი , რომ შეგაშინონ და მიგაჩმო-რონ !!! შემოვარდით ეხლა ტროლები და ერთუჯრედიანები და დასცხეთ კომენტარები მე არ მეშინია და იყავით თქვენ შეშინებუ-ლი!!! მალე მიხვდებით სინამდვილეში რას გიკეთე-ბენ!! გლობალური კონტროლი და ჩიპები , შტრიხკოდები და მსოფლიო მთავრობა თემაში-ა !! ჯერ კარგად უნდა შეგაში-ნონ!! რომ თქვენ თვითონ მოითხოვოთ ეს ყველაფე-რი!!! (ხო მართლა, ვინც გაციება მისურვოთ, და ვიცი იქნებით ესეთი მორწმუნეები, ერთ ოჯახის წევრსაც არ ასცდეს თქვენს ოჯახში" - წერს ხატია სიჭინავა.