"როდესაც სამეცადინო გაქვს, მაგრამ ზალიკო ბერგერი ლაივშია..."

"როდესაც სამეცადინო გაქვს, მაგრამ ზალიკო ბერგერი ლაივშია..." - ნახეთ, რას უქვეყნებენ ზალიკო ბერგერს.

კომენტარი