"ქართული თბილისური ყ*ეები ხართ და ეს ნიშნავს..." - ნახეთ, რას ამბობს ზალიკო ბერგერი (ვიდეო)

"ქართული თბილისური ყ*ეები ხართ და ეს ნიშნავს..." - ნახეთ, რას ამბობს ზალიკო ბერგერი.

კომენტარი