"ჯადო ხარ... მე თვითონ ვაკეთებ ჯადოებს..." - ლიზა ქისტაურმა სხვადასხვა ასაკის ფოტოები აკინძა, სადაც ერთი და იგივე მიმიკა აქვს

"ჯადო ხარ... მე თვითონ ვაკეთებ ჯადოებს..." - ლიზა ქისტაურმა სხვადასხვა ასაკის ფოტოები აკინძა, სადაც ერთი და იგივე მიმიკა აქვს .

კომენტარი