გამვლელის შეძახილი: კი მოგი**ნვდათ ეხლა თქვენ დედის...მერაბიშვილი!

ინციდენტი თბილისში და გამვლელის შეძახილი: კი მოგი*ყნავდათ ეხლა თქვენ დედის მუ*ელს მერაბიშვილი! თბილისი, მარჯანიშვილის ქუჩა 08.04.2014

კომენტარი