შეიხმა მომღერალს დოლარების წვიმა დააყარა


კომენტარი