შეიხმა მომღერალს დოლარების წვიმა დააყარა

კომენტარი