ასე ჯერ "ცეკვავენ ვარსკვლავებში" არავის უცეკვია

კომენტარი