ეს ბავშვი ჭკუიდან გადაგიყვანთ ისეთი საყვარელია და ისეთ მოძრაობებს აკეთებს

კომენტარი