საარჩევნო უბანთან იდგა პოლიციის პიკაპი, ფარებითა და ხელკეტებით დატვირთული


კომენტარი