ფიფია BGEO GROUP limited-ის წინააღმდეგ, ინგლისის სასამართლომ პროცესი ჩანიშნა

CL-2018-000026

იუსტიციის უმაღლესი სასამართლოს

ინგლისის და უელსის ბიზნესის და საკუთრების სასამართლოების

დედოფლის დივიზიონის

კომერციული სასამართლო

მხარეები

რომან ფიფია - მოსარჩელე

BGEO GROUP LIMITED (ყოფილი BGEO GROUP PLC) - მოპასუხე

ინგლისის უმაღლესი სასამართლოს კომერციულ სასამართლოში, ბ-ნ რომან ფიფიას („ბ-ნი ფიფია“) მიერ BGEO Group Limited-ის (ყოფილი BGEO GROUP PLC) („BGEO”) წინააღმდეგ დაწყებული სამართალწარმოების ფარგლებში, 2020 წლის 16 დეკემბერს ჩანიშნულია საჯარო მოსმენა.

ბ-ნი ფიფია მოითხოვს BGEO-საგან დამატებითი საბუთების გახსნას. სასამართლო მოისმენს მის სარჩელს 2020 წლის 16 დეკემბერს.

აღნიშნულ სარჩელთან დაკავშირებით შემდგომი ინფორმაციის ნებისმიერი მოთხოვნა უნდა გაეგზავნოს ბ-ნ ფიფიას სოლისიტორებს, ნილ დული, Stepttoe&Johnson UK LLP ([email protected])

კომენტარი