სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

"თუ რუსეთი გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს უკრაინაში, აშშ-სგან კატასტროფული შედეგები მოჰყვება და შტატები გადამწყვეტად უპასუხებს" - რას აცხადებენ თეთრ სახლში

თეთ­რი სახ­ლის მრჩე­ვე­ლი ეროვ­ნუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხებ­ში ჯეიკ სა­ლი­ვა­ნი აცხა­დებს, რომ "კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი" შე­დე­გე­ბი მოჰ­ყვე­ბა, თუ რუ­სე­თი გა­მო­ი­ყე­ნებს ბირ­თვულ ია­რაღს უკ­რა­ი­ნა­ში. "თუ რუ­სე­თი გა­და­ლა­ხავს ამ ზღვარს, კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი შე­დე­გე­ბი მოჰ­ყვე­ბა. შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი გა­დამ­წყვე­ტად უპა­სუ­ხებს”,- აღ­ნიშ­ნა მან. ABC-ზე ინ­ტერ­ვი­უ­ში სა­ლი­ვან­მა ასე­ვე აღ­ნიშ­ნა, რომ აშშ გეგ­მავს "ყო­ველ გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბელ შემ­თხვე­ვას". "ჩვენ გვსურს ჩა­მო­ვა­ყა­ლი­ბოთ პრინ­ცი­პი, რომ იქ­ნე­ბა კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი შე­დე­გე­ბი, მაგ­რამ არ ჩა­ვერ­თოთ რი­ტო­რი­კულ თა­მაშ­ში. ასე რომ, რუ­სებს ეს­მით, სად ვართ, ჩვენ გვეს­მის, სად ვართ, გა­ვა­კე­თებთ იმას, რაც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ რუ­სე­თი ამ ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმის­გან შე­ვა­კა­ვოთ…და თუ გა­ა­კე­თე­ბენ, ჩვენ გა­დამ­წყვე­ტად ვუ­პა­სუ­ხებთ“, - აღ­ნიშ­ნა სა­ლი­ვან­მა. ამას­თან სა­ლი­ვან­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ უკ­რა­ი­ნის ტრი­ტო­რი­ებ­ზე რუ­სე­თის მიერ ჩა­ტა­რე­ბულ “რე­ფე­რენ­დუ­მის” სა­პა­სუ­ხოდ "დიდი შვი­დე­უ­ლი“ გა­ამ­კაც­რებს სან­ქცი­ებს. "მათ გა­ი­მე­ო­რეს, რომ იქ­ნე­ბო­და შე­დე­გე­ბი და და­ა­ზუს­ტეს, რომ ეს მო­ი­ცავს და­მა­ტე­ბით გაძ­ლი­ე­რე­ბულ სან­ქცი­ებს, მათ შო­რის სან­ქცი­ებს რუ­სე­თის ფარ­გლებს გა­რეთ არ­სე­ბულ სუ­ბი­ექ­ტებ­სა და კომ­პა­ნი­ებ­ზე, რომ­ლე­ბიც მხარს უჭე­რენ რუ­სე­თის ომის მან­ქა­ნას ან მხარს უჭე­რენ ამ ყალბ რე­ფე­რენ­დუ­მებს“, - აღ­ნიშ­ნა სა­ლი­ვან­მა. გარ­და ამი­სა, რუ­სეთ­ში მიმ­დი­ნა­რე საპ­რო­ტეს­ტო გა­მოს­ვლე­ბის შე­სა­ხებ კი­თხვა­ზე, სა­ლი­ვან­მა თქვა, რომ აშშ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია უკ­რა­ი­ნის მხარ­და­ჭე­რა­ზე და "რუ­სე­თის მო­მა­ვა­ლი რუს­მა ხალ­ხმა უნდა გა­და­წყვი­ტოს“.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100