სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

რამდენი ლარით გაეზრდებათ მასწავლებლებს ხელფასი? - ახალი სახელფასო სქემა ცნობილია

საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და
პირობების დადგენის თაობაზე განათლების მინისტრის ბრძანება გამოქვეყნდა. მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების ახალი მექანიზმი 2024 წლის პირველი ივლისიდან ამოქმედდება.

მასწავლებლის შრომის ანაზღაურების სქემა ითვალისწინებს:
ა) მასწავლებლის თანამდებობრივი სარგოს გაანგარიშებას შემდეგი კრიტერიუმების
მიხედვით:
ა.ა) მასწავლებლის განათლება და კვალიფიკაცია;
ა.ბ) ზოგადსაგანმანათლებლო, უმაღლეს საგანმანათლებლო და პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური, სამეცნიერო, შემოქმედებითი
საქმიანობა (შემდგომ – სამუშაო სტაჟი);
ა.გ) სამუშაო დატვირთვა;
ბ) მასწავლებლის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატების გაანგარიშებას შემდეგი
კრიტერიუმების მიხედვით:
ბ.ა) სამუშაოს სპეციფიკა:
ბ.ა.ა) კლასკომპლექტი;
ბ.ა.ბ) არაქართულენოვან სკოლებში/სექტორებზე ქართული ენის (არაქართულენოვანი
სკოლებისთვის/სექტორებისთვის), საქართველოს ისტორიისა და საქართველოს
გეოგრაფიის სწავლება;
ბ.ა.გ) კლასის დამრიგებლობა;
ბ.ბ) სკოლის მაღალმთიან დასახლებაში მდებარეობა;
ბ.გ) წამყვანი მასწავლებლის და მენტორი მასწავლებლის ფუნქციის შესრულება.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100