ამინდი
2020-08-042020-08-052020-08-062020-08-07
ახალგორი 24 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
ახალციხე 14 °C
 10 კმ/სთ.
4 °C
 5 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 10 კმ/სთ.
4 °C
 5 კმ/სთ.
16 °C
 10 კმ/სთ.
4 °C
 6 კმ/სთ.
ბათუმი 25 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 6 კმ/სთ.
ბაკურიანი 17 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 8 კმ/სთ.
გორი 27 °C
 16 კმ/სთ.
15 °C
 8 კმ/სთ.
29 °C
 11 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
32 °C
 11 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
32 °C
 13 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
გურჯაანი 26 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
დმანისი 19 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 28 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
32 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
თბილისი 26 °C
 10 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
29 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
30 °C
 11 კმ/სთ.
19 °C
 11 კმ/სთ.
30 °C
 11 კმ/სთ.
19 °C
 11 კმ/სთ.
თელავი 24 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 5 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 25 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 5 კმ/სთ.
26 °C
 5 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 5 კმ/სთ.
18 °C
 5 კმ/სთ.
სამტრედია 30 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
33 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
სოხუმი 28 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 10 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
ქუთაისი 32 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
30 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
35 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
ყაზბეგი 17 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
10 °C
 8 კმ/სთ.
ხაშური 27 °C
 11 კმ/სთ.
13 °C
 8 კმ/სთ.
28 °C
 10 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
15 °C
 5 კმ/სთ.
30 °C
 11 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.