ამინდი
2018-09-242018-09-252018-09-262018-09-27
ახალგორი 24 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 10 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
ახალციხე 9 °C
 5 კმ/სთ.
3 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
4 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
6 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 3 კმ/სთ.
4 °C
 5 კმ/სთ.
ბათუმი 21 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 10 კმ/სთ.
28 °C
 13 კმ/სთ.
17 °C
 13 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
ბაკურიანი 14 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
7 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
5 °C
 5 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
გორი 21 °C
 13 კმ/სთ.
11 °C
 8 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 11 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
გურჯაანი 28 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 5 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
დმანისი 22 °C
 6 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
23 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 3 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 26 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
თბილისი 27 °C
 16 კმ/სთ.
14 °C
 8 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 16 კმ/სთ.
26 °C
 21 კმ/სთ.
14 °C
 18 კმ/სთ.
22 °C
 18 კმ/სთ.
13 °C
 13 კმ/სთ.
თელავი 27 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 8 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
20 °C
 3 კმ/სთ.
14 °C
 3 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 19 °C
 5 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
25 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
25 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 3 კმ/სთ.
სამტრედია 27 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
31 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
სოხუმი 26 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 8 კმ/სთ.
30 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
ქუთაისი 27 °C
 5 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
30 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
ყაზბეგი 18 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 8 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
5 °C
 3 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
7 °C
 5 კმ/სთ.
13 °C
 3 კმ/სთ.
6 °C
 6 კმ/სთ.
ხაშური 24 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.