ამინდი
2019-06-202019-06-212019-06-222019-06-23
ახალგორი 25 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
28 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
ახალციხე 14 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 8 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 8 კმ/სთ.
ბათუმი 25 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
26 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
27 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
27 °C
 10 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
ბაკურიანი 20 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
16 °C
 10 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
11 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 8 კმ/სთ.
12 °C
 8 კმ/სთ.
გორი 31 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
31 °C
 10 კმ/სთ.
17 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 11 კმ/სთ.
17 °C
 5 კმ/სთ.
33 °C
 10 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
გურჯაანი 32 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
32 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 8 კმ/სთ.
33 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
36 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
დმანისი 21 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 8 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 5 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 28 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
31 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
32 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
თბილისი 32 °C
 11 კმ/სთ.
19 °C
 10 კმ/სთ.
31 °C
 10 კმ/სთ.
20 °C
 10 კმ/სთ.
33 °C
 11 კმ/სთ.
21 °C
 10 კმ/სთ.
35 °C
 11 კმ/სთ.
21 °C
 11 კმ/სთ.
თელავი 31 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
32 °C
 5 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
33 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 33 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
30 °C
 5 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
33 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
სამტრედია 32 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
31 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
32 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 5 კმ/სთ.
სოხუმი 27 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
28 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
ქუთაისი 33 °C
 8 კმ/სთ.
20 °C
 5 კმ/სთ.
31 °C
 10 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
32 °C
 6 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
34 °C
 10 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
ყაზბეგი 18 °C
 10 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
13 °C
 8 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 8 კმ/სთ.
ხაშური 28 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
28 °C
 10 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
29 °C
 8 კმ/სთ.
16 °C
 5 კმ/სთ.
32 °C
 8 კმ/სთ.
17 °C
 3 კმ/სთ.