ამინდი
2019-10-232019-10-242019-10-252019-10-26
ახალგორი 19 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
18 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
18 °C
 5 კმ/სთ.
7 °C
 3 კმ/სთ.
ახალციხე 7 °C
 8 კმ/სთ.
-3 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
-2 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
-1 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
-5 °C
 5 კმ/სთ.
ბათუმი 21 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
16 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
15 °C
 6 კმ/სთ.
ბაკურიანი 10 °C
 8 კმ/სთ.
1 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
1 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
1 °C
 5 კმ/სთ.
გორი 22 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 10 კმ/სთ.
8 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 8 კმ/სთ.
8 °C
 3 კმ/სთ.
გურჯაანი 21 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 3 კმ/სთ.
დმანისი 12 °C
 5 კმ/სთ.
4 °C
 6 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
3 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 5 კმ/სთ.
14 °C
 6 კმ/სთ.
4 °C
 5 კმ/სთ.
ზესტაფონი
ზუგდიდი 22 °C
 5 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 6 კმ/სთ.
10 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 5 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
თბილისი 19 °C
 8 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
20 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
თელავი 19 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 3 კმ/სთ.
18 °C
 5 კმ/სთ.
9 °C
 3 კმ/სთ.
ლაგოდეხი 20 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 3 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 5 კმ/სთ.
8 °C
 5 კმ/სთ.
სამტრედია 22 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
23 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
11 °C
 5 კმ/სთ.
სოხუმი 21 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
22 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 6 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
21 °C
 5 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
ქუთაისი 22 °C
 6 კმ/სთ.
11 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 6 კმ/სთ.
24 °C
 6 კმ/სთ.
9 °C
 5 კმ/სთ.
22 °C
 5 კმ/სთ.
10 °C
 5 კმ/სთ.
ყაზბეგი 13 °C
 6 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 6 კმ/სთ.
3 °C
 6 კმ/სთ.
13 °C
 5 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
12 °C
 5 კმ/სთ.
2 °C
 6 კმ/სთ.
ხაშური 21 °C
 6 კმ/სთ.
5 °C
 5 კმ/სთ.
21 °C
 6 კმ/სთ.
5 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
6 °C
 5 კმ/სთ.
19 °C
 6 კმ/სთ.
8 °C
 3 კმ/სთ.