მეცნიერებმა გლობალური კატასტროფის თავიდან აცილების ერთადერთ გზას მიაგნეს

მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის, პრინსტონისა და ჰარვარდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ერთობლივი კვლევა ჩაატარეს, რომელიც გლობალური დათბობის შედეგად გამოწვეული კატასტროფების რისკების კვლევას ეფუძნბოდა.

კვლევის ფარგლებში დედამიწის სხვადასხვა რეგიონებში ეფექტის დასადგენად შეიქმნა ექსტრემალური წვიმისა და ტროპიკული ციკლონების მოდელი, ასევე განისაზღვრა ჩვენი პლანეტის ატმოსფეროში აეროზოლური ემისიების უსაფრთხო დონე მზის სინათლისა და გლობალური დათბობის ზრდის შესამცირებლად.

მეცნიერთა აზრით, კატასტროფების თავიდან აცილება შესაძლებელია მზის გეოლოგიური საინჟინროს გამოყენებით. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ერთადერთი რეალური მეთოდი კლიმატის ცვლილების ეფექტთან დაკავშირებით გარემოზე ზიანის მიყენების გარეშე.

მკვლევარებმა განსაზღვრეს ექსტრემალური ტემპერატურა და ნალექი, მტკნარი წყლის ხელმისაწვდომობა და ქარიშხლის ინტენსივობა. აღმოჩნდა, რომ გლობალური ტემპერატურის ზრდა ნახევრით აეროზოლების განზრახ გათავისუფლებაში ხელს უწყობს პლანეტის გაგრილებას, ადგილობრივად ამცირებს წყალმომარაგებისა და ნალექების ცვლილებას, ასევე კომპენსირებას ახდენს ბუნებრივი კატასტროფების 85% -ს. ამავე დროს, გეოინჟინერიის გამოყენების უარყოფითი შედეგები აისახება ტერიტორიის მხოლოდ 0.5% -ზე. ეს რეგიონები ხასიათდება დათბობის ურთიერთწინააღმდეგობებით.

მკვლევარების აზრით, ექსპერიმენტის შედეგები უარყოფს იმ აზრს, რომ აეროზოლებმა შეიძლება მხოლოდ გააუარესოს კლიმატური სიტუაცია. ნეგატიური ეფექტის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა სწორად გამოვთვალოთ ატმოსფეროში მოპოვებული აეროზოლების რაოდენობა.

კომენტარი