ნესტარს ვტოვებ და ფუტკარივით ვტოვებ სიცოცხლეს

თუ მწარეს გეტყვი და შხამიან ნესტარს გიტოვებ,

შენ წყენა გრჩება და ტკივილი…

მაგრამ იცოდე:

უფრო მეტად ვსჯი ჩემს თავს თვითონვე,

ნესტარს ვტოვებ და

ფუტკარივით ვტოვებ სიცოცხლეს…

კომენტარი