ასეთი იყო კონჩიტა წვერისა და თმის გაზრდამდე

კომენტარი