სალომე ტეტიაშვილი და მებო ნუცუბიძე სეფაში

კომენტარი