ეს ადამიანი "ნიჭიერის" ჟიურიში კვლავ იქნება

კომენტარი