სალომე გოგიაშვილი სიმღერის დროს ქმარმა ხელში აიტაცა


კომენტარი