სალომე გოგიაშვილი სიმღერის დროს ქმარმა ხელში აიტაცა

კომენტარი