ნინო ცქიტიშვილმა თვეების შვილს ვაშლი გაასინჯა - ნახეთ რა საყვარელია

კომენტარი