ჩაკ ნორისმა ვან დამს "გადაუჯოკრა" - როგორ ულოცავს მსახიობი მსოფლიოს 2014 წელს

ახალი წლის მისალოცი ეს ვიდეოშარჟი ყოველგავარ მოლოდინს აჭარბებს. ვიდეო ჩაკ ნორისის პერსონასთან ერთად ვან დამის "საფირმო ილეთის" შარჟია.

კომენტარი