მამობრივი ინსტიქტი: ერთი წამიც რომ დაეგვიანებინა, უკვე გვიან იქნებოდა...

კომენტარი