ქართველი ღიპიანი ვაჟკაცი საწოლში წევს, მაგიდა აქვს მოდგმული და ქეიფობს

კომენტარი