ქართული ოცნების აგიტატორების შელოცვა სპეციალურად არჩევნებისათვის (ვიდეო)

ქართული ოცნების აგიტატორების შელოცვა სპეციალურად არჩევნებისათვის (ვიდეო)

კომენტარი