ეს იმ ცეკვის სრული ვერსიაა, რომელმაც საზოგადოება გადარია - თეა დარჩიამ სარეპეტიციო დარბაზიდან სტუდიაში გადაინაცვლა

ეს იმ ცეკვის სრული ვერსიაა, რომელმაც საზოგადოება გადარია - თეა დარჩიამ სარეპეტიციო დარბაზიდან სტუდიაში გადაინაცვლა.

კომენტარი