სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

"რუსეთის მოქალაქეების ამხელა ნაკადით ქვეყანაში შემოსვლა თუ გაგრძელდა, ეს სერიოზულ დემოგრაფიულ პრობლემასაც შეგვიქმნის" - მიგრაცია თუ რუსული ექსპანსია რბილი ძალით?

რუ­სეთ­ში ე.წ. ნა­წი­ლობ­რი­ვი მო­ბი­ლი­ზა­ცი­ის გა­მო­ცხა­დე­ბის შემ­დგომ ამ ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­თა ნა­წი­ლი ქვეყ­ნი­დან გას­ვლას სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცდი­ლობს, მათ შო­რის დიდი ნა­კა­დი მო­ა­წყდა სა­ქარ­თვე­ლო­საც, რაც ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის შეშ­ფო­თე­ბას იწ­ვევს. დიდი პრობ­ლე­მაა ისიც, რომ ხან­გრძლი­ვია მათ­თვის კა­ნო­ნით მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ცხოვ­რე­ბის უფ­ლე­ბის ვადა - 360 დღე. ამ სა­კი­თხზე გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან" გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი სა­უბ­რობს, გთა­ვა­ზობთ ნა­წყვეტს ინ­ტერ­ვი­უ­დან: გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი: - ეს ვადა არა ხან­გრძლი­ვი, არა­მედ უსას­რუ­ლოა. საქ­მე ის არის, რომ რო­დე­საც რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქეს თით­ქმის მთე­ლი წლით ვუშ­ვებთ ქვე­ყა­ნა­ში, მას შე­უძ­ლია წლის ბო­ლოს გა­დაკ­ვე­თოს აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ან სომ­ხე­თის სა­ზღვა­რი, ისა­დი­ლოს, მერე ისევ გად­მო­ვი­დეს უკან და კი­დევ ერთი წლით გა­ი­ხან­გრძლი­ვოს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ცხოვ­რე­ბის უფ­ლე­ბა. რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის პირ­ვე­ლი ნა­კა­დი, რო­მე­ლიც რუ­სე­თი­დან ომის და­წყე­ბი­დან მა­ლე­ვე შე­მო­ვი­და, რამ­დე­ნი­მე სეგ­მენ­ტად იყო­ფო­და. იქ იყ­ვნენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მარ­თლაც ტუ­რის­ტუ­ლი მიზ­ნით ჩა­მო­ვიდ­ნენ, უფრო მეტ­ნი იყ­ვნენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რო­მელ­თაც რუ­სეთ­ში შე­ექ­მნათ პრობ­ლე­მე­ბი, მათ შო­რის ბიზ­ნეს­ში, და იყ­ვნენ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჩა­მო­ვიდ­ნენ აბ­სო­ლუ­ტუ­რად კონ­კრე­ტუ­ლი მიზ­ნე­ბით - მათი ამო­ცა­ნა იყო აქ შექ­მნი­ლი­ყო ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა იმის­თვის, რომ რუ­სე­თის პრობ­ლე­მე­ბი გა­და­ე­წყვი­ტათ, მათ შო­რის სან­ქცი­ე­ბის გვერ­დის ავ­ლით ფი­ნან­სუ­რი ნა­კა­დე­ბის მარ­თვა. მათ ეს ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა სა­ქარ­თვე­ლო­ში შექ­მნეს და დღემ­დე მოქ­მე­დე­ბენ. ეს იყო სა­ხელ­მწი­ფო უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხი, რა­ზეც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფომ თვა­ლი და­ხუ­ჭა და ამ­გვა­რად რუ­სე­თის­თვის და­სავ­ლე­თის მიერ გა­მო­ცხა­დე­ბულ ეკო­ნო­მი­კურ ომში რუ­სე­თის მხა­რეს აღ­მოჩ­ნდა.

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100