№ 7 "უფლის სახელით..." [მიხეილ სალუაშვილი]

საარჩევნო გაერთიანება „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“, 15 ივნისის არჩევნებში მე-7 რიგითი ნომრით მიიღებს მონაწილეობას“.

კომენტარი