ეს მანქანა ირაკლი კოდუას ვაჟისაა (ფოტო)

ირაკლი კოდუას ვაჟის, ნოდო კოდუას მანქანა.

კომენტარი